Monday, May 7, 2018

TEST: Antiigi küsimused (40-44): XERXESE TEEKOND ÜLE HELLESPONTOSE. TERMOPÜÜLID. SALAMISE LAHING. UUED LAHINGUD1.    Kelle vahel olid sõda 499-449 eKr? V: Kreeka-Pärsia
2.    Kes oli Pärsia kuningas Kreeka-Pärsia sõdade ajal? V: Dareios I ja Xerxes I
3.    Kes oli see kreeka ajaloolane, kes kirjeldas Kreeka-Pärsia sõdu? V: Herodotos
4.    Mida tegid Pärsia hobused ja kaamelid Hellespontose lähedal? V: jõid kaevud tühjaks
5.    Mitu päeva kestis Hellespontoselt Pärsia sõjaväe ülemarss? V: 7 päeva ja ööd
6.    Kes ütles: "Kahju, et saja aasta pärast pole enam kedagi elus, kes seda sündmust mäletaks"? V: Xerxes
7.    Kes võitsid ja kes kaotasid Termopüülide lahingu (480 eKr)? V: pärslased võitsid ja kreeklased kaotasid
8.    Kes ütles, kui oli kuulnud, et Pärsia vägi olevat nii suur, et nende nooltest muutub taevas pimedaks: "Seda parem, saame võidelda varjus"? V: Dianes
9.    Kes ütles: "Eks tule ja võta!"? V: Leonidas
10. Milline Sparta kuningas sai surma Termopüülide lahingus (480 eKr)? V: Leonidas
11. Milline poeet kirjutas: "Rändaja, tõtta ja vii Lakedaimoni rahvale teada: täitsime tõotuse siin, langenud viimseni me." V: poeet Simonides
12. Kes võitis ja kes kaotas Salamise merelahingu (480 eKr)? V: kreeklased võitsid ja pärslased kaotasid
13. Mida tegi Periklese isa Xanthippose koer merel? V: koer hüppas merre ja ujus laeva järel Salamise saarele
14. Mis lõhkus öösel Hellespontose sillad? V: torm
15. Mis juhtus Xerxes paadis osade sõjameestega? V: kuna paat oli raske, siis osa sõjamehi hüppas merre ja uppusid
16. Kes võitsid ja kes kaotasid Plataia lahingu (480 eKr)? V: kreeklased võitsid ja pärslased kaotasid

17. Mida tegid Sparta kokad ja Pärsia vangilangenud kokad pärast Plataia lahingut? V: valmistati Pärsia kuninga roogasid ja sparta tagasihoidlikku kehakinnitust

Thursday, April 12, 2018

2p klassi õpilaste omadussõnad erinevate muusikapalade kohta

gregooriuse laulu (IX sajand) muusikakommentaarid: jumalik, aeglane, ilus, aeglane, ilus, jumalik, aeglane, rahulik, mõnus, jumalik, kaastundlik, ilus, jumalik, aeglane, rahulik, ilus

Lutheri muusikapala Eine feste Burg ist unser Gott (1529) kommentaarid: ilus, püha, rõõmus, õnnelik, rahulik, ilus, mõnus, jumalik, kaastundlik, ilus, ilus, jumalik, ilus, andekas, ilus, jumalik, ilus, puhas


Palestrina muusikapala Nunc dimittis (XVI sajand) kommentaarid: ilus, rahulik, rõõmus, hea, kurb, ilus, jumalik, rahulik, ilus, ilus, ilus, ilus, rahulik, jumalik, mõnus, meeldiv, kevadine, rahulik, rahustav, ilus, ilus, jumalik, ilus, auline, jumalik, ilus, rahulik, puhas, rahulik, ilus, puhas, ilus, kõlav

Händeli muusikapala Zadok the Priest  (1727) kommentaarid: mõnus, kõva, vinge, võimas, ilus, tore, kiire, puhas, jumalik, ilus, puhas, jumalik, ilus, kiire, ilus, kiire, jumalik, andekas, ilus, rahulik, sõbralik, ilus, jumalik, mõnus, ilus, rõõmus, kiire, õnnelik
Dybecki muusikapala Du gamla, Du fria (1844) kommentaarid: suur, ilus, kiire, puhas, võimas, ilus, jumalik, kuninglik, võimas, tore, ilus, kõlav, ilus, kiire, jumalik, andekas, ilus, ilus, ilus, ilus, jumalik
Saint-Saënsi muusikapala Tollite Hostias (1858) kommentaarid: võimas, aeglane, ilus, ilu, puhas, ilus, hea, ilus, ilus, kiire, mõnus, jumalik, meeldiv, puhas, võimas, ilus, kiire, vapustav, ilus, kiire, jumalik, ilus, kiire, puhas, jumalik, õnnistatud, jumalik, auline


Thursday, April 5, 2018

Tallinna Toomkooli poisid laulavad Rootsi hümni Rootsi saatkonnas Tallinnas

Toomkooli 2p klassi õpilased kohtusid Rootsi suursaadikuga

Tallinna Toomkooli 2p õpilased, klassijuhataja Heiki Haljasorg ja muusikaõpetaja Kaja Post kohtusid Rootsi saatkonnas suursaadik Anders Ljunggreniga. Õpetaja Kaja Post õpetas Toomkooli poistele selgeks Rootsi hümni Du gamla, Du fria. 

Huvitav on veel märkida seda, et aastatel 1833-1839 elas ja töötas Tallinna Toomkooli vilistlane ja Antartika avastaja Bellingshausen aadressil Pikk 28 – majas, kus täna asub Rootsi Kuningriigi Suursaatkond.